Винаги съветвам нашите читатели да говорят с fee only financial adviser - финансови специалисти, които не получават никакви комисиони, не продават никакви продукти, а просто сядат с вас, разглеждат ви финансовото положение, задават ви много въпроси, за да определят какви са плановете ви за близкото, средното и далечното бъдеще и правят финансов план, базиран на вашата лична ситуация. Тяхната цел не е да вземат огромна комисиона, като ви продадат продукти, които не само не ви помагат, а дори ви вкарват още повече във финансова дупка. Тези специалисти ви таксуват на час и единственият им интерес (а и задължение по закон) е да ви помогнат финансово, а не да облагодетелстват себе си на ваш гръб. Можете да намерите подобни съветници на http://www.napfa.org.

За съжаление непрестанно получавам запитвания от българското общество относно застрахователни продукти, които им биват рекламирани от агентите като неверятна инвестиция - особено variable annuities (променлив анюитет). ,,Това е като IRA, няма да плащаш данъци, докато не изтеглиш парите, няма лимит за инвестиране, се хвали продавачът. - И са ти гарантирани до живот минималните тегления, без значение колко дълго ще живееш или колко зле ще е пазарът на акции или облигации в момента, в който решиш да теглиш пари. Никой друг инвестиционен продукт не предлага подобна комбинация от ползи." Звучи доста примамливо. Кой може да спори с тези големи облаги? Само хората, които знаят фактите. Като начало не е разумно да купувате инвестиционни продукти, продавани от застрахователен брокер. Те са идеални само за един човек: за продавача. Те предлагат най-високите комисиони в бранша - и колкото и невероятно да ви звучи, SEC (US Securities and Exchange Commission - Комисията по ценните книжа и фондовите борси) дори не задължава агентите да  разкриват в брошурите си каква комисиона вземат от всеки продукт, който ви продават. Мога да напиша цяла дисертация на темата колко лоши са променливите анюитети. Ще се опитам да изброя основните недостатъци в сбит вид:

Тегленията, преди да сте навършили 59 години и половина, са предмет на 10% наказателна такса от IRS.

Анюитетите са инвестиционни продукти с най-високи разходи във финансовата индустрия - годишните разходи за управление на инвестициите ви са обикновено около 1.5%, а и застрахователната компания има годишни административни разходи (обикновено допълнителни 1.5%). Средните годишни разходи са до три пъти по-високи, отколкото в типичен взаимен фонд (mutual fund), и до 30 пъти по-високи, отколкото в типичен Vanguard фондов индекс (index stock fund). Това, разбира се, рязко намалява вашите бъдеща възвръщаемост на инвестициите. Нямам никаква връзка с Vanguard, не работя за тях. Просто техните такси са най-ниски в индустрията и аз лично там си държа всички инвестиции. Затова ви давам Vanguard като пример. Други компании с ниски такси са Fidelity, T Rowe Price, Charles Schwab.

Когато решите да изтеглите пари от variable annuity, вашата печалба (ако има такaва) ще бъде обложена с данък доход, а не с много по-ниската данъчна ставка за капиталови печалби (ако вашите пари бяха в mutual fund или index fund, щяхте да платите най-много 15% капиталови печалби). Ако това е някаква утеха за вас - данъчната тежест може действително да бъде по-малка, тъй като високите годишни такси на пременливия анюитет драстично ще намалят възвръщаемостта на инвестициите ви.

Можете да получите същoто отлагане на данъците (в замяна на една тридесета от разходите), ако просто купувате и задържате инвестиционни фондове (equity funds) и/ или индексни фондове с общински облигации (municipal bond index funds) чрез една от гореизброените брокерски къщи с най-ниски такси. А най-добре е да сложите парите си в Roth IRA - така никога няма да плащате данъци върху печалбите си.

Ако инфлацията се нагорещи (както се очаква да се случи след няколко години), вашите фиксирани анюитетни плащания ще загубят покупателната си способност. Застрахователните агенти ще спорят, че някои продукти позволяват повишаване на годишни изплащания с 1% до 3% годишно. Но това означава, че трябва да се започнете с по-ниски плащания. Няма такова нещо като безплатен обяд.

Нека да си поговорим за principle guarantee - гаранция за запазване на главницата. Вашият договор (обикновено дебел около три сантиметра) ще изисква от вас да държите парите си в анюитета в продължение на много години, за да получите тази гаранция. Ако ви се случи да имате медицински или друг спешен проблем, поради който ви се налага да изтеглите парите си по-рано, ще бъдете ударен с допълнителна такса - наричана наказание за капитулация (surrender penalty), равнa на 10% от инвестициите ви. Това е среден процент - някои застрахователни компании ви таксуват повече, други по-малко. Виждала съм някои фирми да вземат 20% неустойка, ако закриете сметката си в рамките на 15 години.

Помислете за наследниците си - ако сте собственик на взаимни или индексни фондове, наследниците ви могат да избегнат плащането на всички данъци върху приходите. Според сега действащия закон това е известно като ,,step-up in basis". Още по-добре ще е, ако парите ви са в Roth IRA - тогава наследниците ви няма да платят и цент данък. Но ако сте собственик на същите тези средства в променлив анюитет, наследниците ви ще трябва да платят пълен данък доход върху парите, които им оставите.

Дори и да си държите парите в анюитета в продължение на десетилетия, гаранцията за главницата е само толкова добра, колкото компанията. Трябва да ви е пределно ясно, че вие предавате парите си на застрахователната фирма. Разбира се, агентът може да се хвали с високия AM Best рейтинг на компанията си, но не забравяйте, че най-голямата в света застрахователна компания - AIG, се самовзриви във финансовата криза и трябваше да бъде спасявана от Чичо Сам. Колко уверен сте, че това няма да се случи отново в бъдеще? Да, има щатски застрахователни гаранционни асоциации, но те имат граници. При голяма криза те не могат да покрият несъстоятелността на всеки застраховател. (За да намерите лимитите във вашия щат, посетете www.nolhga.com.)

Така че добре си помислете, преди да си затворите парите в застрахователен продукт. Задавайте много въпроси и направете информирано решение въз основа на фактите, а не поради ентусиазираните хвалби на продавача. Веднъж сложите ли си парите в анюитет - много скъпо ще ви излезе да се измъкнете от него, а ако останете, ще получите много по-малко пари в крайна сметка в сравнение с инвестиране във фондовата борса чрез брокерски компании с ниски такси.