(продължение от миналия брой)

Моментът на продажба на недвижими имоти може да има големи данъчни последици. Някои вдов(и)ци намират за емоционално трудно да се разделят със семейното жилище дори когато няма финансов смисъл да живеят там сами. Ако стойността на дома се е покачила значително, откакто сте го закупили, може да има сериозна данъчна причина да не протакате продажбата му. Семейните двойки обикновено могат да изключат до $500,000 от печалбата при продажбата на основното си жилище, т.е. те намаляват сумата, върху която трябва да плащат данък "Капиталови печалби" (capital gains tax), с $500,000, докато неомъжените/неженените/овдовелите хора могат да изключат само до $250,000. Вдов(и)ците все още могат да се квалифицират за пълното изключване на $500,000 от печалбата при продажбата на дома си, но само ако къщата се продаде в рамките на две години от датата на смъртта на съпруга(та). Не чакайте твърде дълго - този двугодишен срок може да се окаже мимолетен, тъй като често ви отнема месеци да намерите купувач и после още около два месеца, преди да можете да оформите сделката и да направите официалното подписване на документите (closing).

Някои овдовели искат да продадат жилището си бързо след загубата на съпруга(та) си, защото е болезнено да живеят в къщата, където всяко малко нещо им напомня за починалия и колко им е мъчно за него (нея). Други го правят, защото се нуждаят от пари или защото повече не могат да поддържат недвижимото имущество сами. Но прекалено бързата продажба понякога също може да доведе до плащането на ненужни данъци. Изключването на $500,000 от печалбата при продажбата на дома ви, за да не плащате  данък "Капиталови печалби" върху тази печалба, може да се използва само ако сте имали имота като основно жилище в продължение на поне две от последните пет години и са минали поне две години, откакто за последен път сте използвали подобно изключване при продажбата на недвижима собственост. Ако не се квалифицирате за изключването поради една от гореизброените причини, може би си заслужава да забавите продажбата, докато не настъпят две години, откакто сте живели в тази къща (а не сте я използвали като вила или не сте я давали под наем), и/или две години, откакто сте използвали подобно изключване за друг имот, но по-малко от две години, откакто партньорът ви е починал. Да, зная, че е малко объркващо, но си заслужава да си направите сметката внимателно, като се има предвид хилядите долари, които ще спестите от данъци.

Може да подадете съвместна данъчна декларация през годината, последвала смъртта на съпруга(та) ви. Женените двойки, които подават семейна данъчна декларация, съвместно получават по-високо стандартно изключване на доходите от облагане с данък (standard tax deduction), отколкото несемейните хора. Женените попадат в по-благоприятни данъчни скоби и имат по-високи граници на доходите, които се облагат с данък. Те също получават разнообразни данъчни облекчения и кредити. Смъртта на съпруга(та) ви не означава непременно, че вече не се квалифицирате за подаване на съвместна данъчна декларация (joint tax return). Вдов(и)ците могат да подадат семейна данъчна декларация за годината на смъртта на съпруга(та) дори ако партньорът ви е починал в първите дни на годината. Ако имате едно или повече деца на издръжката на вашето домакинство (dependent children in your household), можете да подадете данъчна декларация като квалифициран(а) овдовял(а) съпруг(а) (qualifying widow(er)) в продължение на две данъчни години след изтичане на годината, в която сте овдовели, като се предполага, че не сте се омъжили (оженили) повторно. По този начин ще получите същите привилегии като някой, който подава съвместна данъчна декларация. След това може да имате право да подаде като глава на домакинство (head of household), ако все още издържате зависими от вас лица. Данъчните привилегии не са толкова благоприятни за хора със статут на глава на домакинство в сравнение със статут на квалифициран(а) овдовял(а), но са по-добри от статута на хора, подаващи данъчна декларация като несемейни (single filer).