Планирането на финансовия ви живот в Америка може да бъде достатъчно стресово и без да преминавате през една от тези житейски трудности - развод или повторна женитба. И, повярвайте ми, повторната женитба може да се превърне в сериозно главоболие, особено ако имате деца от предишни бракове. Ето защо е нужно да сте предварително запознати с някои финансови клопки и как да ги избегнете с възможно най-малко разходи на време и пари. Нека да започна със съветите към хора, които са в процес на развод или са вече разведени.

Ако имате пенсионни сметки (401(к), Roth IRA, Traditional IRA), банкови сметки, инвестиции на фондовата борса или застраховка ,,Живот", почти 100% е сигурно, че бившият(ата) ви съпруг(а) е наименyван(а) като наследник/облагодетелствано лице (beneficiary) в случай на вашата смърт. Ако сте като повечето разведени хора, също така е почти 100% сигурно, че не желаете бившата ви жена/бившият ви мъж да наследи каквито и да било авоари, които сте събирали през годините с пот на чело. Ето защо е разумно възможно най-скоро да се свържете със съответните финансови/застрахователни институции и да промените името на наследника си. Направете това веднага след като сте сигурни, че нещата вървят към развод, защото не е изключено да починете по средата на бракоразводното дело. Друга причина да предприемете тази стъпка е: след като веднъж сте подали молба за развод, в сила влиза съдебно нареждане, което не разрешава на никоя от страните да прави каквито и да било промени във финансовите/инвестиционните/застрахователните договори, докато не се подпише разводно споразумение от двете страни по делото. Това се нарича ATRO - Automatic Temporary Restraining Order (автоматично временно възпиращо нареждане). Имайте предвид, че повечето щати имат закон, който не позволява на съпрузите да сложат някой друг като наследник на пенсията (напр. 401(к)) или застраховката „Живот", осигурявани от работодателя. Зная със сигурност, че Илинойс е един от тези щати - нужно е да представите на работодателя си документ, че сте разведени, или подписано и нотариално заверено съгласие от съпружеската ви половинка, че е съгласнд да сложите някой друг като наследник на пенсията/застраховката ви вместо тях.

Ако имате каквито и да било финансови/здравни пълномощни (Power of Attorney), непременно сменете името на агента, тъй като най-вероятно в момента назованият в тези документи пълномощник е човекът, с когото сте в разводни процедури. Сигурна съм, че ако ви се случи нещо (да речем, изпаднете в кома след катастрофа), няма да сте много щастливи най-важните решения за финансите или здравето/живота ви да се вземат от бившата ви половинка. Също така махнете името на бившата си съпруга/бившия си съпруг от завещанието си и Living Revocable Trust. Ако имате Living Irrevocable Tust (неотменяем), то тогава няма да можете да промените нищо в него - затова аз винаги съветвам всички да си направят Living Revocable Trust (отменяем). В някои много редки случаи е възможно името на бивш(а) мъж(жена) да бъде премахното от Living Irrevocable Trust, но е почти невъзможно и ще трябва да хвърлите луди пари по адвокати.

Трябва да ви е пределно ясно, че ако съдията нареди собствеността на даден авоар отсега нататък да премине от притежание на двама ви до собственост само на вас, тази бракоразводна наредба няма да промени официалните документи на собственост. Т.е., ако съдът отреди къщата, в която двамата сте живели досега, отсега нататък да е притежание само на съпругата, името на съпруга не се премахва автоматично от нотариалния акт. Съпругата сама ще трябва да се нагърби със задачата да извади нов нотариален акт само на нейно име. Най-добре е да попитате адвоката си по бракоразводното дело как да промените документите за собственост на дадения авоар, който ви е присъден като резултат от развода.

Не забравяйте да си набавите и следващия брой на любимия си вестник, където ще разгледам някои финансови клопки и съвети как да ги избегнете при повторна женитба.