Българите зад граница ще могат да подменят документите си за самоличност по електронен път. Министерството на външните работи ще пусне електронната си платформа до няколко месеца. . Тя се нарича “Е-консулски услуги” и ще облекчи стотици хиляди българи.

Чрез нея емигрантите ще могат да подават заявление до МВР за преиздаване на паспорт или лична карта. Досега това ставаше само в българските посолства или консулства. Новата услуга ще спести много главоболия на българите в чужбина, на които им се налага да пътуват до най-близкото дипломатическо представителство.

За да използват платформата българите в чужбина трябва да имат електронен подпис и поне един български документ, издаден през последните 59 месеца преди подаването на заявлението. Освен това трябва да са им били снети биометрични данни.

Досега най-удобния вариант за българите, които живеят далеч от бълагрски консулства или посолства бяха т.нар консулски дни, в които дипломати пътуват с мобилна апаратура за снемане на биометрични данни. За издаване на документи в тези консулски дни обаче услугата се заплаща двойно.

Сега, с новата електронна платформа българите могат да платят по електронен път. При подаване за заявлението онлайн може да се посочи и получател на документите в България или да бъдат изпратени чрез куриерски услуги.

Преди електронните услуги да бъдат въведени напълно обаче трябва да бъдат изменени два подзаконови нормативни акта – Правилник за издаването на българските лични документи и Тарифа № 3 за таксите.