Съвременните момичета прекаляват с естетическата намеса, смятат 74% от българите, 35% обаче ги смятат за красиви. А 60% изобщо не одобряват корекции на външния вид. Това са част от резултатите от ново интересно проучване за естетическите нагласи на българите, направено от агенция "Тренд" по поръчка на вестник "24 часа". На другия полюс на общественото мнение по темата са близо една трета от сънародниците ни - 27% изразяват одобрение към естетическите интервенции.

Разлики по възраст, пол и местоживеене

В данните ясно личи поколенческа разлика по отношение на тази тема. Най-младите участници в проучването възприемат отрицателно този тип корекции, докато по-възрастните са значително по-консервативни към съвременните методи за разкрасяване. Така 56% от хората на възраст 18 - 29 г. одобряват естетическите корекции. Делът на жените, които отговарят положително на този въпрос, е по-голям от дела на мъжете (30% на 24%). Данните показват, че живеещите в столицата в по-големи дялове одобряват естетически интервенции за сметка на живеещите извън София. Близо 2/3 от хората са съгласни с твърдението, че естетическите корекции не трябва да се позволяват на млади момичета, а 26% посочват, че не са съгласни. Участниците в анкетата на възраст 18 - 29 г. в по-голям дял не са съгласни с това твърдение. С увеличаването на възрастта се увеличава делът на хората, които са съгласни, че такъв тип интервенции не трябва да бъдат позволявани на млади момичета. 60% от българите са на мнение, че естетическите корекции правят жените еднотипни. Прави впечатление, че жените в по-голям дял са съгласни с това твърдение за сметка на мъжете. Близо три четвърти (74%) са на мнение, че съвременните момичета прекаляват с естетическите процедури, а едва 13% не споделят това мнение.

Кой е склонен на промяна

Едва 16% от българите посочват, че биха променили нещо в своя външен вид, а 80% отговарят, че не биха променили нищо. 36% от най-младите (18 - 29 г.) биха променили нещо във външния си вид. 26% от хората на възраст 30 - 39 г. също биха направили някаква промяна, ако имат възможност. Едва 26% биха подкрепили техен близък/приятел да си направи естетическа корекция, докато 55% не биха оказали такава подкрепа. По отношение на интимния партньор 22% биха го подкрепили, ако иска естетическа корекция, а 65% не са склонни да го направят.

Устни, нос, гърди

Уголемяването на устните в най-голям дял среща отрицателно отношение сред хората (78%), следвано от корекция на носа без медицинска необходимост (74%). Високи дялове на неодобрение се открояват и по отношение на пластични операции на лицето с цел разкрасяване (67%) и уголемяване на гърди (63%). С по-ниски дялове на отрицателно отношение са слагането на изкуствени мигли (56%), както и изкуствено удължаване на коса (52%).

Пример за подражание

76% от хората са съгласни, че естетическите корекции се налагат от популярни лица, докато 15% не споделят това мнение. Същият дял (76%) са съгласни и с твърдението "От естествената красота по-хубаво няма". 76% смятат, че фолк певиците налагат критериите за красота в българското общество, следвани с 56% от световните звезди. Инфлуенсърите са възприемани от 37% като образи, налагащи съвременните критерии за красота в българското общество. Най-младите в най-голяма степен смятат, че инфлуенсърите налагат критериите за красота. Проучването е направено между 5 и 12 юли от агенция "Тренд" по поръчка на вестник "24 часа", по метода на пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" чрез таблет сред 1005 респонденти на възраст над 18 г.