Продължават тестовете на системата за ранно предупреждение BG ALERT.

В сряда те се провеждат в София, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник.

Между 12:00 и 12:30 ч. мобилните устройства ще получат съобщение, съпроводено от специфичен звук и вибрация дори при активиран тих режим на телефона.

След сигнала не е нужно да бъдат предприемани никакви действия, предупреждават разработчиците.