Не може да се замени природен газ с електроенергия. Това заяви изпълнителният директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Ивайло Найденов пред BG VOICE. Той даде пример с това, че самият природен газ се използва в самата технология на преработката на даден материал. “В Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори членуват 30 предприятия от 9 отрасъла, на практика тежката промишленост в страната. Тези предприятия потребяват около 50% от промишленото потребление на газ и също толкова промишлен ток. Ние сме особено чувствителни към цените на енергоносителите, тъй като сме така наречените енергоинтензивни предприятия. Имаме голям дял на разходите за енергоносителите, защото масата технологични процеси при нас са непрекъсваеми и изискват много енергия”, каза Найденов.

Газът е без алтернативен