Неравенството в заплащането между половете се запазва. В Международния ден на жената – 8 март, експерти предупреждават, че макар разликата в заплащането на мъжете и жените да намалява, тя все още е висока. През 2020 г. жените в България са получавали със средно 12,7% по-ниски заплати от мъжете. През 2019 г. разликата във възнагражденията е била 14,1%, но въпреки подобрението на показателя повече от половината от жените у нас работят в нископлатени сектори. Това сочат данни на КНСБ, оповестени от президента на синдиката Пламен Димитров. Макар разликата като цяло да намалява, тя се задълбочава с напредването на възрастта. "В началото на трудовата кариера, до 25 годишна възраст, различията в заплащането по пол са сравнително най-малки – 6.6%, но на по-късен етап от 35 – 44 годишна възраст, ножицата се разтваря по-широко и различията вече достигат 17.6%", каза заместник -директорът на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ Виолета Иванова. Средната работна заплата на жените е по-ниска с 265 лв. от тази на мъжете.

Обратно, заетостта на жените преобладава в 2 от трите най-ниско платени икономически дейности, при това с по-ниска работна залата от тази на мъжете „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 22%), „Култура, спорт и развлечения (с 21%).. За КНСБ е тревожно, че намаляват и жените на ръководни позиции. През 2019 година те са били 39,6 процента, а през 2021 година вече са 36,5. Причината, по думите на Виолета Иванова е, че по време на пандемията се закриват бизнеси с жени на мениджърски позиции. По данни на НСИ България се нарежда над средното ниво в статистиката на ЕС по жени предприемачи. Дамите на високи мениджърски позициите също са значителен процент в България. Те са много по-млади и по-високо образовани от мъжете, заемащи подобни постове. Изследване сочи, че 60 на сто от дамите се решават да започнат собствен бизнес, използвайки не кредитен, а собствен ресурс и за своя сметка. Анализите показват, че жените избират за свои сектори на предприемачество тези с по-ниска нива на печалба като образование, социални услуги, домашни здравни грижи, работа в общността, което донякъде е обяснение за ниския дял на банковото финансиране. Но тази тенденция показва и по-умереното и по-склонно към спестяване икономическо мислене при жените, така и нежеланието и страха от поемане на финансови рискове. Предприятията, ръководени от жени, генерират относително повече приходи. Те превъзхождат и по капиталова производителност с 96 на сто.