Една ядрена централа се строи, ако  страната има нужда от електроенергия. Ние не само, че нямаме нужда, но сме впрегнали между 1000-2000 мегавата мощности за да изнасяме ток. Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов международна конференция на тема "Перспективи пред енергийната и климатичната сигурност в Европа", пише News.bg. По думите му трите най-важни неща, които трябва да се случат в България, е да има енергийна стратегия, която да бъде приета на ниво, което съответства на самия нормативен акт. В нея трябва да бъдат заложени всички мерки за ускорено развитие на ВЕИ-тата и на децентрализация на енергийната система. Втората важна тема в енергийната стратегия трябва да е бъдещето на въглищните централи в България. Трябва да има план за алтернативна заетост на хората, които работят там, настоя Иванов. Такъв план не е направен, защото няма нито едно управления няма. Иван Иванов се надява за в бъдеще да бъде направено. Третата важна тема в новата енергийна стратегия трябва да е бъдещето на ядрената енергетика. Според него нова мощност трябва да бъде изграждане само на базата на заместваща.