Седмокласниците и десетокласниците от София могат да се запознаят с писмените си работи от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по чужди езици в столични училища. Това съобщава началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в София - Ваня Кастрева в сайта на РУО. Учениците ще може да видят изпитните си работи по български език и литература на 28, 29 и 30 юни, в Професионалната гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА), в район "Овча купел", на бул. "Овча купел" 1, от 8:30 до 12:30 часа и от 14:30 до 18:30 часа. По математика седмокласниците и десетокласниците могат да получат достъп до писмените си работи на 28, 29 и 30 юни, в Софийската професионална гимназия по електрoника (СПГЕ) "Джон Атанасов", в район "Изгрев", на ул. "Райко Алексиев" 48, от 8:30 до 12:30 часа и от 14:30 до 18:30 часа. По чужди езици изпитните работи за седми клас ще може да се сверят на 28, 29 и 30 юни, в Седмо средно училище "Свети Седмочисленици", в район "Средец", на ул. "Цар Иван Шишман" 28, от 8:30  до 12:30 часа и от 14:30 до 18:30 часа. По чужди езици десетокласниците могат да се запознаят с писмените си работи на 28 юни, отново в Седмо средно училище "Свети Седмочисленици", в район "Средец", на ул. "Цар Иван Шишман" 28, от 8:30 до 12:30 часа и от 14:30 до 18:30 часа. От РУО в София-град напомнят, че съгласно чл. 46 на Наредба 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят. За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националното външно оценяване в края на седми клас през учебната 2021/2022 година, съгласно които ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствието на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи. Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи. Прегледът на изпитната работа се осъществява от ученика срещу документ за самоличност. За тези по информационни технологии ще се информира допълнително, разкрива Ваня Кастрева.