Вследствие на либерализираната търговия със селскостопански стоки с Украйна, българските земеделски производители отбелязват силно влошаване на конкурентоспособността на стопанствата си. Призоваваме Министерството на земеделието да подкрепи българските зърнопроизводители, в противен случай готвим протест. Tова заявяват от Националната асоциация на зърнопроизводителите в своя позиция. От Асоциацията посочват, че са изключително загрижени за смесването на партиди селскостопанска продукция и продажбата й като европейска, тъй като Европа е еталон за щадящо и зелено земеделие и като такава, тя носи отговорност спрямо потребителя.

„Липсата на обичайната пазарна активност от страна на търговците за закупуване на български зърнени и маслодайни култури ще ни доведе до момента, в който ние няма да имаме възможност правилно да съхраним произведената продукция от 2022г. и няма да имаме достатъчно място, за да приберем произведената продукция от 2023 г.", коментират още те. Зърнопроизводителите призовават Министерството на земеделието да предприеме спешни мерки за защита и подкрепа на българските зърнопроизводители във връзка с кризата, вследствие на интензивния украински внос на зърнени и маслодайни култури. „НАЗ призовава европейските „солидарни коридори“ за износ на украинското зърно да преминават транзит през Република България и да достигат до трети държави, застрашени от продоволствена криза. Настояваме да изпълни задължението си, да контролира качеството и да следи съхранението на тази продукция.

Заявяваме, че сме изправени пред трудност, която няма как да бъде преодоляна, без защитата на държавата ни.