Германският автомобилен гигант "Фолксваген" отчете по-високи оперативни печалби и продажби през 2022 г. спрямо прогнозите си, но не постигна целта си за паричните потоци поради проблеми с доставките. Приходите нараснаха въпреки спада в продажбите, като в началото на годината "Фолксваген" отчете седемпроцентов спад в броя на продадените автомобили през 2022 г. Автомобилният производител номер две в света ще публикува пълните резултати на 14 март.

Паричните потоци в размер на 5 млрд. евро бяха значително под целевата стойност от 8,6 млрд. евро. "Това изоставане се дължи главно на нестабилността на доставките през 2022 г. и на прекъсванията на веригата за доставки, особено в края на годината", заявиха от компанията. В резултат на това "оборотният капитал и по-специално запасите от готова продукция, суровини и материали в края на годината бяха значително по-високи от очакваното", казаха от "Фолксваген", като прогнозираха подобряване на ситуацията през 2023 г.