Настъпилите промени в цената на хляба се дължат на гласуваната мярка с актуализацията на държавния бюджет за нула % ДДС върху хляба и брашното. Изследването е проведено тази година в периода 6 – 9 юли  в малки и големи търговски обекти в 20 областни града. Наблюдавани са пет вида хляб, като са отчетени грамажите с оглед калкулиране на цената за килограм - подаденият грамаж и цена за съответния град се преизчислява в килограм.

Намаление в цените

Резултатите потвърждават намаление на цените на хляба. Макар и на места да се наблюдава спад до 20% в продажните цени на хляба, то осреднените стойности за 20-те града показват по-слабо намаление, в диапазон 2% – 6%. По-силно изразено намаление има в големите търговски обекти - София, Пловдив, Перник, Разград, Пазарджик. В малките търговски обекти се регистрира символично намаление и преобладават градовете, при които цените се задържат на същите нива. Различия в степента на намалението се наблюдава и по видове хляб. При типовия хляб няма спад, а цените се задържат на същите нива спрямо месец юни.

Очаква се по-голям спад

Хлебопроизводителите от наблюдаваните региони смятат, че се очертава допълнително намаляване на цените на хляба след 11 юли. Производителите от Добрич и Кърджали не дават заявка за спад на цените. Според тях това се дължи, както на по-ниската продажна цена в тези населени места, която изостава спрямо отчетената в страната, така и на по-високите разходи за брашно, ток, газ, вода, горива, работни заплати. От изключителна важност е и спускането на методически насоки за прилагането на мярката. Според хлебопроизводителите е нужна разяснителна кампания за приложението на самата мярка по веригата. Резултатите от проучването се подкрепят от данните на Комисията за защита на потребителите от направените проверки в периода 2 – 5 юли т.г. От Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите потвърдиха намаляването на цените. Според тях от 11 юли се очаква то да е факт във всички търговски вериги и за всички разновидности хляб.