Правителството одобри проект за промени в данъчните закони и предлага на Народното събрание да го приеме. Решението бе прието на днешното заседание на Министерския съвет.

Целта на промените

е да се пресече укриване на данъци. Предлага се въвеждане в нашето законодателство на няколко евродирективи до 31 декември 2022 г. Прецизират се основни понятия и се подобряват съществуващи процедури в областта на административното сътрудничество във връзка с установени в практиката неясноти. В обхвата на автоматичния обмен за данъчни цели се включва и информация, предоставяна от оператори на цифрови платформи, за доходите, получени от продавачите, които извършват дейност чрез тях.В допълнение се предлага в Закона за акцизите и данъчните складове да се въведе акцизен календар за период от четири години, считано от 1 март 2023 г., с който ще се постигне балансирано увеличение на минималното акцизно облагане на цигарите и останалите свързани категории тютюневи изделия, включително и електронните цигари, съдържащи никотин.