„Вила „Роза" е името на нов бъл­гарски психотрилър, чиято премиера в родината бе през миналата седмица. Събития­та в него нямат рационално обяснение - гледаш и трепе­риш. Но задължително трябва да вярваш в ирационални сили и енергии. Като например в предсказанията на Ванга. През 1985 г. милицията се натъква на тайнствени убийства в самотна хижа в Стара планина, нарече­на „Вила „Роза". В хода на издирванията изплува името Ва­сил Кирилов (Калин Врачан­ски), пристигнал на почивка в хижата заедно с жена си Надя (Лидия Инджова). Преди тяхната поява там съвсем спокой­но са прекарвали домакинът на хижата Георги (Пламен Манасиев), приятелката му Дора (Елена Петрова) и приятелят му Стивън (американският актьор Дейвид Чоукачи). С влизането на Васил започват да се случват загадъчни произшествия.

В досието на Васил, който е израснал в семейство на дипло­мати, учил е в Принстън, но е принуден да се върне под на­тиска на службите, има тайн­ствена случка. Като дете изпа­да в тежка сърдечна криза. Ле­карите не могат да установят причините и през 1970 година баща му го води при Ванга. Тя казва: ,Белязан е синът ти. След 15 години не го пускай до розата при белия старец. Послушай ме или ще си го приберат."

Предсказанието се струва не­ясно за бащата и той скоро го забравя. След завръщането у дома момчето оздравява.

Сценаристът Боби Захариев и авторите на историята Мар­тин Макариев (режисьор и продуцент) и Александър Пе­нев (продуцент) използват за сюжета на филма фолклорни

предания от Еленския Балкан и Странджа. С предсказанието на Ванга е свързана местност­та Белия старец в Еленския Балкан. Наречена е така зара­ди единствен дъб в този ре­гион, който хората наричат със същото име. Легенда разказва за трима братя - пътуващи търговци на кожи, които били застигнати от силна снежна буря и се принудили да лагеруват на въпросното място. През нощта на най-малкия брат му се присънил висок мъж с глава на куче и ослепителен медальон на гърдите си, който го по­молил за две вълчи кожи, с кои­то да се стопли през нощта. Малкият брат видял възмож­ност за добра сделка и поискал в замяна медальона. На сутрин­та открил братята си заклани и одрани, а собствените му ръце били оцапани в кръв. На гърди­те му висял медальонът на съ­ществото. Оттогава малкият брат скитал из местността до дълбока старост, търсейки съ­ществото от съня си. Искал да му върне медальона, за да може братята му отново да са живи. Умрял много стар, а на място­то, където издъхнал, израснал висок и строен дъб, който самотно стърчи в гъстата боро­ва гора. Според поверията вся­ка нощ точно в три часа могат да се чуят отчаяните викове на малкия брат, който продължа­ва да чака странното същество.

Разследването на фаталния инцидент във „Вила „Роза" е също толкова загадъчно, колкото и самият инцидент, който и до днес е с печат „нера­зрешено престъпление". Всички оперативни разработки и документи по делото са пазени в строга тайна. Архивите са разсекретени едва през 2007 г., но дори тога­ва информацията остава оскъдна и непълна. Светлина по случая хвърля видеомате­риал, документиращ първоначалния оглед на местопрестъ­плението.

Майор Никола Ива­нов е пенсиониран служител на МВР, който е бил главен следовател по делото „Вила „Роза" от 1985 до 1991 г. По отношение на случая той каз­ва: „Вила „Роза" е ахилесова­та пета на моята кариера. Преди сблъсъка ми с послед­ствията от фаталната нощ през 1985-а, думата „необяс­ним" не присъстваше в речни­ка ми."

Продуценти са Светлин Нейнски, Димитър Гочев, Алек­сандър Пенев и Мартин Макариев, който е и режисьорът. Опе­ратор: Иван Вацов.