След като започна да търси варианти за привикване на запасняци за провеждане на военно обучение, правителството смята да започне да провежда часове по военно обучение в училище. В часа на класния ръководител военнослужещи от армията ще разясняват учениците от 10 и 11 клас подробности за професията войник и ще им покажат какви са възможностите за приемане на военна служба. Това става ясно от проект на наредба, която е публикувана за обществено обсъждане. По-организацията й активно участие имат структурите на Министерството на отбраната и структурите на образователното министерсто ще са задължени да координират всички дейности по изпълнението на тази наредба.

Обучението ще е в рамките на 5 учебни часа за 10-и и 5 учебни часа за 11 клас. Ще се провежда от 1 декември до края на учебната година по време на часа на класа. Десетокласниците ще усвояват знания за защита на родината, за гражданско-военните отношения, за оказване на помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер, за оцеляване при откриване на невзривени боеприпаси, за оказване съдействие от въоръжените сили на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение и други. Обучението в 11 клас включва теми като въоръжени сили на Република България - история и настояще, мисии и задачи на въоръжените сили на Република България, участие в операции и мисии извън територията на страната, същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили. Военният министър Димитър Стоянов мотивира появата на наредбата с това, че ако не бъде въведена нова форма на военна подготовка на българските граждани, въоръжените сили след 10-15 години ще няма да разполагат с подготвени кадри за попълването на военните формирования във военно време. В мотивите към наредбата се посочва още:

С проекта се цели осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството в двата етапа за придобиване на средно образование (10-ти и 11-ти клас) чрез усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на родината, действията за оцеляване при кризи от военен характер и за мисиите и задачите на въоръжените сили, както осигуряване обучението на българските граждани със статут на студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и тези с висше образование за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“, с оглед статута им на запасни при завършване на посоченото обучение.

Това е поредният опит на правителството да се опита да вкара темата за задължителното военно обучение за българските граждани. В Конституционния съд вече е внесено искане, с което се иска тълкуване на текстове от Конституцията и възможността да бъдат привиквани гражданите със статут на запасни (такива, които имат някаква форма на военна подготовка - висше военно образование или са били в казармата) да бъдат привиквани задължително на военни сборове.