Спестяването за пенсия изисква обмислено управление на парите и внимателно планиране. Колкото по-рано започнете, толкова по-добре, защото ще оставите парите си да растат с години и да издържат на колебанията на пазара. 

Неотдавнашно проучване на GOBankingRates дава информация за това какви спестявания  за пенсиониране имат американските жители и как най-добре да се подготвите за тази фаза от живота си. 

Проучването показва, че повечето хора в Америка (53%) са спестили по-малко от 10,000 долара.15% от американците имат между 10,001 и 50,000 долара, а само 6% между $100,001 и $200,000. Малко хора са спестили повече от $300,000. 4% имат между $350,001 и $500,000 и други 4% – между $500,001 и $750,000. Още 4% пък са се осигурили със спестявания на стойност повече от $750,000.

Хората на възраст над 65 години са малко по-подготвени

за пенсиониране от по-младите поколения. Проучването на GOBankingRates установява, че повече от 7% от американците на възраст над 65 години имат повече от $750,000, спестени за пенсиониране. При по-младите, на възраст от 35 до 44 години, само 1% имат толкова много заделени пари.

Освен това жените съставляват по-висок процент от хората със спестявания, по-малко от $10,000: 56% от анкетираните жени попадат в този диапазон срещу 48% от мъжете. 


Обратно на тенденцията обаче, най-много хора с 401 (K) пенсионни сметки са регистрирани в диапазона от 35 до 64 години. Сред тях мнозинство са работещите на възраст от 35 до 44 години (55%) в сравнение със само 31% от 18- до 24-годишните. Само 44% от възрастните над 65 години  разполагат с този спестовен план. 

Ако все още се чудите колко точно трябва да спестите, за да се пенсионирате на желаната от вас възраст, има някои цели, които е добре да постигнете до достигане на пенсионна възраст. 

Според Fidelity чудесен начин да се уверите, че имате достатъчно пенсионни спестявания е да

заделяте поне 15% от доходите си

преди облагане с данъци всяка година. Според други експерти дори 10% могат да бъдат достатъчни. 


Колкото по-рано можете да започнете да заделяте пари за пенсиониране, толкова по-ниска може да бъде годишната ви норма на спестявания. Но дори и да сте прахосали всичко по време на младежките си години, никога не е твърде късно да започнете да спестявате. 

Ако започнете да пестите на 30 години, може да започнете да заделяте 18% от годишния си доход за пенсиониране; но, ако започнете да спестявате на 35, е добре да повишите този процент на 23%, изчислява Fidelity.