от Вашингтон

признаване на трудовия стаж между двете страни