Разделното хранене е много модерно. Привържениците на тази идея твърдят, че именно то им е помогнало да отслабнат, да прочистят организма си, да се чувстват добре и да намалят вредните храни в диетата си. Но има и специалисти, които се отнасят скептично към това мнение. Автор на концепцията за разделното хранене е Хърбърт Шелтън, който посвещава 40 години от живота си в изучаване на диетиката и оротрофията - науката за правилното хранене. ,,Библията" на разделното хранене - книгата ,,Правилните съчетания на хранителните продукти", публикувана за пръв път през 1928 година, е много популярна и преиздавана и до днес. Същността на теорията за разделното хранене е в уж правилното съчетание на продуктите. Според автора поглъщането на несъчетаеми продукти не позволява те да се усвоят нормално. Това той обяснява с факта, че за всяка храна са необходими определени вещества и условия за усвояване и често те са противоположни едни на други.
Много диетолози не са съгласни с такова мнение. Те смятат за неправилно да се говори за процес на ,,гниене" в стомаха на здрав човек, както смята Шелтън. Според тях той не е прав и когато казва, че мазнините и въглехидратите лежат в стомаха като мъртъв товар, който не е в състояние да се преработи там. Те просто се отдалечават от него с помощта на силните мускулни свивания на стомаха, които специалистите наричат образно ,,чистачи".
Шелтън твърди, че хората страдат не от алергии, а от това, че не усвояват една или друга храна. Науката пък твърди, че това не е истина - алергията е имунно заболяване, предизвикано от появата на хистамин в кръвта като отговор на алергени, а това не е свързано с начина на хранене. Според Шелтън за усвояването на въглехидратите и мазнините е необходима алкална среда, а за белтъците - киселинна, и затова едновременната употреба на различните продукти води до гниене и ферментация в стомаха. На практика процесът на храносмилането е много по-сложен и в различните участъци действат различни ферментни системи - слюнка, стомашен и чревен сок, жлъчка и други. Усвояването на различните компоненти на храната е разделено в хранителния тракт и в пространството, и във времето.
Присъдата на традиционните диетолози е: разделното хранене не е лечебно. Физиологични обосновки за него няма. Самата еволюция е подготвила хранителния тракт на човека за смесено хранене. В природата има много малко ,,чисти" продукти - например солта и захарта. Всичко останало е съчетание на белтъци, мазнини, киселини и т.н. Лекарите все пак не са категорично против разделното хранене. Или поне не всички. В някаква степен тази теория се приветства, тъй като, консумирайки продуктите поотделно, човек сяда на масата по-често - по 7-8 пъти на ден, а храненето в по-малки количества по-често се препоръчва от лекарите. Те определят преяждането като много по-вредно от ,,несъчетаемите" продукти.
Разделното хранене не е панацея и практически науката е опровергала всички постулати на теорията. Процесът на храносмилане зависи не толкова от комбинациите, колкото от количеството изядена храна и индивидуалните особености.