"Топлофикация-Габрово“ ЕАД ще бъде санкционирана за замърсяване на въздуха. На 7 февруари 2023 г. експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново (РИОСВ) извършиха незабавна проверка на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД по постъпили сигнали за замърсяване на въздуха, изразяващо се в наличие на миризма на сяра и черен пушек, съобщават от инспекцията. „По време на проверката бе констатирано, че работи единствено котелът на въглища от действащите два броя котлоагрегати с номинална мощност 23 МW и 15 MW.

Установено е, че от сградата, в която е монтиран и се експлоатира котелът на въглища, има неорганизирано изпускане на пепел в атмосферния въздух. За установеното нарушение на ,,Топлофикация-Габрово“ ще бъде наложена имуществена санкция по Закона за чистотата на атмосферния въздух. На дружеството е дадено предписание да бъде прекратено неорганизираното изпускане на пепел в атмосферния въздух в срок до 9 февруари 2023 г., както и да се уведомява писмено РИОСВ – Велико Търново за всяко пускане и спиране, включително и аварийни ситуации, на двата котела. За направените предписания Регионалната инспекция ще извърши последващ контрол“, съобщават от РИОСВ пред БТА. В района на детска ясла „Славейче“ в гр. Габрово е била разположена мобилна автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за периода от  1 до 7 февруари 2023 г. По предварителни данни няма регистрирани превишения по показатели фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон. РИОСВ – Велико Търново ще продължи да упражнява интензивен контрол над ,,Топлофикация-Габрово“ ЕАД, както и ще продължат замерванията на атмосферния въздух от Регионалната лаборатория – Русе към ИАОС, допълват от екоинспекцията. По време на тази проверка в топлоцентралата на Габрово имаше авария и известно време от инспектирането на въздуха ТЕЦ Габрово не функционираше.

В годините „Топлофикация – Габрово“ ЕАД регистрира десетки аварии и повече от 4000 абоната оставаха без адекватно подаване през зимния сезон.

През 2017 г. се стигна до протест, който бе подкрепен и от кмета на Габрово Таня Христова. Във времето са правени множество проверки от редица институции. Коминът на габровския ТЕЦ непрекъснато е забелязван да отделя черен пушек, а през миналата седмица граждани съобщават за силна миризма на сяра. В средата на месец януари от общинската администрация в Габрово са изпратили искова молба към Комисията за енергийно и водно регулиране. На сайта на Община Габрово е налична цялата документация относно казуса с „Топлофикация – Габрово“ ЕАД. От началото на отоплителния сезон през ноември до 31 януари, съобщенията на сайта на дружеството за преустановено или понижено топлоподаване са 12 на брой.