Озоновият слой на Земята е на път да се възстанови напълно в рамките на десетилетия, се разбира от нова оценка, подкрепена от Организацията на обединените нации. Тенденцията е в резултат от премахването на озононарушаващите химикали по целия свят, предаде CNN. Озоновият слой предпазва планетата от вредните ултравиолетови лъчи. Но от края на 80-те години на миналия век учените алармират за дупка в този щит. Тя е причинена от вещества като хлорофлуоровъглеводороди, които често се срещат в хладилниците, аерозолите и разтворителите. Международното сътрудничество помогна да се спрат щетите. Според оценката на експертна група употребата на фреони е намаляла с 99 % от влизането в сила на Монреалския протокол през 1989 г., с който започна постепенното премахване на тези и други вредни за озона химикали.

Ако глобалните политики се запазят, озоновият слой се очаква да се възстанови до нивата от 1980 г. към 2040 г. в по-голямата част от света, се посочва в оценката. За полярните райони срокът за възстановяване е по-дълъг: 2045 г. за Арктика и 2066 г. за Антарктика. "Действията по отношение на озона създават прецедент за действията в областта на климата. Успехът ни в постепенното премахване на озоноразрушаващите химикали ни показва какво може и трябва да се направи, за да се откажем от изкопаемите горива, да намалим парниковите газове и така да ограничим повишаването на температурата", заяви генералният секретар на Световната метеорологична организация Петери Талас.