Инфраструктурен комплекс на Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии ще бъде открит на 19 октомври, когато ще бъде представен официално и новият български суперкомпютър "Хемус".

Изградената инфраструктура е цялостен комплекс с 4 основни слоя, включващи ресурси от суперкомпютърен тип, система за съхранение на данни, локални центрове за разработка на приложения и средства за дигитализация. Разработена е интегрирана платформа, която обхваща всички слоеве на изчислителната екосистема, включително мрежови, компютърни ресурси и ресурси за съхранение на данни, софтуер, услуги и инструменти, за работа на мултидисциплинарни научни общности.

Церемонията ще започне в 10:00 часа в залата на високопроизводителния изчислителен комплекс с център за данни на ЦВП в блок 8 на Научен комплекс - 1 на БАН. Откриването ще направи премиерът акад. Николай Денков.

Инфраструктурният комплекс е изграден по Проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.

Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие.

Срокът за изпълнение на проекта е 3 август 2018 г. – 31 декември 2023 г.