От 15 септември учебните часове на 5 и 7 клас ще са по-кратки, а причината е: повече време за упражнение и преговор на наученото.

Началото на новата учебна година

ще започне с реформа. Часовете ща са по 40 минути, но прогимназистите ще учат повече. Седмичният престой на петокласниците в училище се увеличава с 60 минути (или 51 учебни часа повече годишно), на шестокласниците - с 40 минути (или 36 учебни часа повече на година) и на седмокласниците - с 20 минути (18 учебни часа повече годишно). Това е записано в две наредби, публикувани в Държавен вестник.Увеличават се часовете по български език и литература с половин учебен час седмично в 5 и 6 клас, по математика - също с половин час в 5, 6 и 7 клас. В 5 клас с половин час седмично се увеличават и часовете по география и икономика.

"Олекотяването" под формата

получат време за упражнения и преговор с по-малко натоварване без да се променя учебната програма и без да се удължава учебната година.Промяната обаче предизвика дебати. Според някои тя не само няма да реши проблема, а ще натовари допълнително децата. 

Според директорите

"при толкова дълъг учебен ден децата от прогимназията ще завършват деня в 19:10 часа, ако учат втора смяна, освен това не е подходящо въвеждането на повече часове, без да има направена съпътстваща редакция на учебното съдържание". От МОН обаче смятат, че няма основание да се говори за повишаване на престоя на учениците в училище. "Дори след увеличаване на часовете по български и математика те остават по-малко спрямо ситуацията, при която учебният час е 45 минути, а добрата организация на училищно ниво може да осигури приключване преди 19 часа", казват от МОН.

Българските ученици имат най-кратко

задължително учебно време в Европа, допълват от ведомството. Общият брой на задължителните часове в класовете от 1 до 10 клас включително, приравнени към астрономическите, е 7040. Средната стойност за държавите в Европа е 8617 часа, а повечето страни са в диапазона между 8000 и 9000 часа.