Новата версия на интернет браузъра Chrome въвежда поддръжка на гласово търсене по команда. Чрез нея потребителят ще може да използва и няколко допълнителни функции, като отново използва гласа си. Функцията е активна постоянно, като е необходимо към компютъра да е свързан микрофон. Потребителят просто трябва да изговори OK Google, когато е отворил нов таб в браузъра или сайта на Google. Това автоматично ще активира гласовото търсене и потребителят ще може да продиктува търсените от него ключови думи. Гласовият режим ще позволява и няколко допълнителни функции. Сред тях е възможност за създаване на таймер за определено време. Ако потребителят свърже профила си с Google Now, ще може да подава команди и до виртуалния асистент на Google. Възможностите ще бъдат налични за Windows, Mac и Linux компютри след няколко дни. Първоначално ще се поддържа само английски език, като постепенно ще бъдат добавяни и други. Функцията е деактивирана по подразбиране, като се активира при посещение на търсачката на Google, кликване на иконката с микрофон и натискане на бутона Enable OK Google.