Хронични ушни инфекции са погубили неандреталците. До този извод достигнаха учени от университета на щата Ню Йорк. Американските антрополози реконструираха eвстахиевите тръби на изчезналия човешки вид. Тези канали съединяват средното ухо с устната кухина. Оказало се, че при възрастните неандерталци споменатите анатомични структури напомняли евстахиевите тръби на малките деца, които са възприемчиви съм инфекции и възпаления на средното ухо. На 5-годишна възраст при Хомо сапиенс се променя ъгълът на тези канали, които не позволяват на бактериите да се задържат вътре в ухото. Структурата на средното ухо на неандерталците не се е променяла с възрастта, което ги е направило много уязвими откъм инфекции и съпътстващите ги усложнения, включително респираторни възпаления, загуба на слуха и пневмония. Инфекциите са могли да стават хронични, което е поставило под заплаха оцеляването на цялата група. Това е намалило способността на вида за добиването на храна и други ресурси в сравнение с хората от съвременен тип.