Колкото по-рано сме готови

поддръжказиматакамионазаледени повърхностиподмяна на течноститеохладителната и климатичната систематази цена

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да се ориентирате и да не забравите нещо съществено при подготовката на камиона

горивен филтър- МАСЛОмаслотофилтри- АКУМУЛАТОРИбатериитеLOAD TESTБЕЗПЛАТНОMerx Truck and TrailerСамо за пример:- ГУМИ:steering self-inflated system за гумите на ремаркето.- ГОРИВНА СИСТЕМА: - APU system и Smart idle system:- Anti-gel additives for diesel: - Допълване на Антифризна течност

Зимната поддръжка на камиони е в ръцете на професионалисти

професионалисти(847) 378-5558(815) 600-8689(630) 350-9989