Намалението на цените на хляба е много далеч от обещаното и очакваното от потребителите. Това показва изследване на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ, проведено в периода 29 август – 31 август 2022 г.

След въвеждане от месец юли

на 0% ставка ДДС на хляба и брашното това е второто проучване. Изследването показва намаляване на цените на хляба, като спрямо края на юни той варира между 1% и 11%. Запазва се тенденцията на по-слаб спад в цената на типовия хляб. При брашното също е регистриран спад в продажната цена, като тя е в рамките на 8% - 11% спрямо края на юни. По-силно изразено намаление се наблюдава при масовите потребявани разновидности на хляб тип „Бял“ и „Добруджа“ с около 10,6 -10,9 %. При останалите разновидности на хляб намалението все още е пренебрежително ниско, въпреки намалената данъчна ставка. 

В големите търговски вериги

отново се отчита по-силно намаление в цените на различните видове хляб, особено на тези, изискващи допълнителни суровини за производството си, вкл. микс от семена. Разликите в спада на продажните цени се запазват и по населени места, като в определени градове - Ямбол, Добрич, Хасково, Русе, Бургас, се отчита по-сериозен темп на намаление включително и в малките магазини. Това отново може да бъде оправдано с изоставането на тези места в началото на въвеждане на мярката поради изчакването на търговците тя да бъде публикувана в „Държавен вестник“ и реално въведена в счетоводните практики. 

Делът на брашното е крайната себестойност

на хляба обикновено е около 50%, показва практиката. Следователно общото намаление на цената на хляба, отчитайки и двете нулеви ставки, би следвало да бъде вече около 30%. Отчитайки последователно формулата при ценообразуване, следва към август цената за хляб „Бял“ да се търгува по 2,05 лв. за 1 кг, а този на „Добруджа“ – 1.95 лв. за 1 кг.

От КНСБ казват,

че намалението на цените на хляба е много далеч от обещаното и очакваното от потребителите. Нещо повече, несигурността на икономическата обстановка през зимата би способствала за нов ръст в цените на хляба и брашното и връщане на потребителите в изходна позиция спрямо началото на лятото.