Православният свят почита на  14 май св. мъченик Исидор, св. мъченик Йоан Български и св. мъченик Райко Шуменски.

През времето на император Декий (249-251 г.) Исидор бил насила взет във войската. От малък той бил християнин и прекарвал живота си в пост, молитва и добри дела. ю

Когато се узнало, че е християнин, войводата го съветвал да се отрече от Христа и да принесе жертва на идолите. Исидор му отговорил: - Макар и да убиеш тялото ми, над душата ми нямаш власт. Аз имам истинния и жив Бог Иисуса Христа и няма да престана да изповядвам неговото свято име, докато духът ми е в тялото ми.

Воеводата наредил най-напред да бият Исидор с волски жили, а след това му отрязали езика. Но и без език Исидор чрез Божия Дух говорел и изповядвал името Христово. Между това воеводата бил постигнат от Божие наказание и той изведнъж онемял, но при все това не се вразумил от това наказание. Той дал знак да отсекат главата на Исидор.

Това станало в 251 г. Блаженият Йоан бил родом от България. По някакъв случай той се поддал на дяволските козни и се отрекъл от Христа. Но подир някое време той осъзнал своето голямо прегрешение и започнал да се кае за отричането си от християнската вяра.

В това душевно състояние, търсейки успокоение на своята съвест, той напуснал родното си място, дошъл в Света гора Атонска. Тук Йоан три години прислужвал на един духовен старец. Но понеже съвестта му все още не му давала покой, той винаги бил унил, печален и мълчалив.

Самият му вид показвал, че е претърпял някаква голяма злополука. Като не могъл повече да понася угризенията на съвестта, Йоан напуснал Света гора, дошъл в Цариград, облякъл се като турчин и в този си вид влязъл в джамията "Св. София". 

Там той започнал да се кръсти и да се моли по християнски, което извънредно поразило агаряните. Разгневени, те сурово се нахвърлили срещу него и го питали защо прави така. А той безстрашно изповядал, че е християнин, затова се кръсти като християнин и се покланя на Христа.

Агаряните се опитали да го отклонят от неговата вероизповед, но като се убедили, че тя е непоколебима, те веднага му отсекли главата вън в двора на "Св. София". Това станало на 5 март 1784 г. Така блаженият Йоан получил светъл мъченически венец от Христа Бога на 19-годишна възраст.