Национална дигитална платформа и мобилно приложение за преводачески услуги от и на български жестов език ще бъде разработена по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Това решиха членовете на Комитета за наблюдение на Програмата.  

За създаване на Платформата е осигурен бюджет от 3 млн. лв. Конкретен бенефициент по мярката е Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Допустими асоциирани партньори за реализиране на дейностите са Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания.

С реализирането на операцията ще бъде осигурен равнопоставен достъп на глухите и сляпо-глухите хора до административни услуги.

Дейностите по мярката включват обучение на преводачите от и на български жестов език, както и на служителите на съответните институции. С мащабна информационна кампания ще бъдат промотирани новите дигитални продукти и функционалностите на платформата и мобилното приложение. С дейностите по операцията се очаква 570 заети лица да повишат компетенциите си, а 150 глухи и сляпо-глухи хора да бъдат подкрепени.