сн. Архив на BG VOICE

Анализ на ефектите от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) не е изпълняван от БАН. Това се казва в отговор на вицепремиера по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева до народния представител от „БСП-Лява България" Георги Гьоков. Въпросният „доклад" на БАН бе цитиран от двама посланици на САЩ в България като аргумент за ползите от търговското споразумение, по което преговарят Съединените щати и Европейският съюз.

Още на 3 декември 2014 г. тогавашната посланичка на САЩ в България Марси Рийс аргументира ползите за България от ТПТИ с проучване на БАН. Това се случва по време на конференция „Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции: перспективи пред малкия и средния бизнес", в която участва и г-жа Кунева. Форумът бе организиран от  Американската търговска камара в България и Консултативния комитет на италианското предприемачество в България в сътрудничество с посолството на САЩ в София и Българската търговско-промишлена палата. „Очакванията са за повишаване на износа на България за САЩ със 7.7% според проучване на БАН", твърди посланичката. Думите на г-жа Рийс са широко отразени от български медии.

На 18 декември 2014 г. сдружение „Солидарна България" съобщи, че американската посланичка цитира несъществуващ доклад. „Позовахме се на въпрос към проф. д-р ик. н. Иван Ангелов - член-кореспондент на БАН, учен от Института за икономически изследвания на академията", обясниха от амбасадата. „Такива анализи не са правени", заяви проф. Ангелов, който е и член на научния съвет на БАН. Известно време така и не стана ясно къде е текстът, на който се позовава посолството. От мисията нито коментираха, нито се извиниха за невярната информация, с която подтикват българските управляващи към прибързани решения - да гласуват за ТПТИ.

На 20 май 2016 г. новият посланик на САЩ Ерик Рубин отново рекламира ползите от подписване на Трансатлантическо търговско споразумение, позовавайки се на доклад на БАН. „Българската академия на науките направи някои проучвания, според които благодарение на ТПТИ българският износ ще се увеличи с 7.7% и по подобен начин производителността на труда в страната (измервана в БВП на глава от населението) ще скочи с 6,8%", заявява г-н Рубин в реч пред Американската търговска камара в България.

Същия ден сдружение „Солидарна България" изпрати писмо на официалния електронен адрес на посолството на САЩ в София с молба докладът да бъде предоставен, тъй като не може да бъде открит, нито на интернет страницата на БАН, нито на сайта на дипломатическата мисия. Отговор не последва. „Солидарна България" използва случая да изпрати на посолството свое изследване за потенциалните ефекти от ТПТИ за България, публикувано през април 2015 г. Досега единственият български доклад, който прогнозира положителни ефекти за страната, е изготвен от неправителствената организация „Институт за пазарна икономика", но както се посочва от авторите му, той е частично финансиран от самото американско посолство.

На 2 юни 2016 г. народният представител Георги Гьоков внася актуален въпрос до вицепремиера Кунева. „Моля да отговорите съществува ли доклад или някакъв вид проучване, анализ, на БАН за ефектите от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС, от кого е поръчан и кой е финансирал изготвянето му. При условие че такъв документ на БАН съществува, ви моля да ми бъде предоставен заедно с отговора", пише депутатът.

На 10 юни 2016 г. г-жа Кунева изпраща своя отговор. Той гласи: „Съгласно предоставена от ръководството на Българската академия на науките информация докладът, който анализира ефектите от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС, е разработен от екип учени, работещи в САЩ. Ръководител на екипа е проф. Джеймс Андерсън от Бостън колидж, който е един от най-известните изследователи в тази област. В екипа участва доц. Йото Йотов от Университета „Дрексел", който е асоцииран член на Института за икономически изследвания при БАН. През лятото на 2014 г. за период от три месеца доц. Йотов е бил на изследователска позиция в института и в този период са проведени няколко семинара, на които са обсъждани методологията и резултатите от изследването на ефектите от ТПТИ. Вероятно поради връзката на доц. Йотов с Института за икономически изследвания при БАН се е създало впечатление, че това изследване е извършено от Българската академия на науките. Във връзка с гореизложеното Ви уверявам, че анализ на ефектите от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС (ТПТИ) не е изпълняван от БАН."

Случаят е ясен - американското посолство е финансирало организация, която е преценила, че е по-добре да напише доклад с такива заключения, каквито биха се харесали на посолството. От мисията цитират и друг доклад, изготвен пък от човек, който по принцип си живее в САЩ.