най-важните решения в живота си

да захвърли всичко

От финансов директор до Пилатес учител

първата си книга