Потребителите, които са останали без ток повече от денонощие в районите, в които не е обявено бедствено положение, имат право на компенсации.

За останалите се счита форсмажор и такива не се полагат. Това обясни председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.

„Ако захранването не бъде възстановено до 24 часа, дружеството заплаща еднократна компенсация от 30 лева на всеки клиент.

Ако това прекъсване на захранването продължи над 36 часа, тогава за всеки последващ период от 12 часа се заплащат по 20 лева на всеки клиент. Така до възстановяването на захранването“, подчерта той.