Ярослава Прохазкова

32-годишният Златин Златев е приет да учи доктор­антура в „Кеймбридж" и Лондонското училище по икономика и се колебае кой от двата вуза да избере. Това се случва, след като точно три пъти е късан на кандидатстване за докторантура в Софийския университет (СУ).

Златин взел ди­пломата си от Юридиче­ския факултет на СУ през 2006 г. Работил е в банка и в адвокатска кантора. Още от следването имал амбицията да запише докторантура.

„Работих и живеех в София, затова най-естественото нещо беше да кандидатствам в СУ", спомня си младият мъж. Кандидатствал е през 2007, 2008 и 2011 г. Комисиите, които про­веждали изпита, били различни. Първите 2 г. имал достатъчно добра оценка на писмения из­пит, за да има право да се яви и на устен. Третия път на писмения получил 3, затова не бил допуснат до устен. Паднал му се въ­просът „Симулацията в гражданското право". „Бях чел монография на проф. Кръстьо Цончев. Представянето ми със си­гурност е било над сред­ното, затова подадох жалба Тогава проф. Русчев ми прати писмо, в което се обосноваваше защо ми е поставена такава ниска оценка." Златин решил да не се занимава повече с българските професори. Кандидатствал в САЩ и във Великобритания. Приели го и на двете места. Завър­шил магистратура в „Куин Мери". Според класацията на „Таймс" в Англия това висше училище е на трето място по право след „Кеймбридж" и „Окс­форд".

След като вече бил приет за докторант във Великобритания, обиде­ният кандидат-докторант в СУ решил да благодари на българските препода­ватели с мейл. Написал следното: „Здравейте, колеги, три поредни пъти се явявах на изпит за док­торантура при вас, но и трите пъти нямах ника­къв успех. Последния път дори имах тройка на писмения изпит, след което напи­сах жалба, в отговор на която доцент Русчев ми обясни не само колко зле съм се представил в пис­мената си работа, но и как като цяло нивото ми на интелигентност не е на нивото на универси­тет като СУ. Сега искам да ви благодаря на всички за това, че ме амбицирахте да си търся докторантура другаде и в резултат на това бях приет в „Кейм­бридж", Англия - един от най-добрите университе­ти в света Трябва да знаете, че за­ради такива хора като вас България (и правната наука) са на такова ниво! Дано все пак ви е останала някаква съвест, за да мо­же да си дадете сметка за това. Поздрави, Златин."

Последвал отговор от проф. Русчев: „Радвам се за Вас, г-н Зла­тев. Великобритания е велика страна именно за­щото може да си позволи лукса да приеме и посред­ствените хора от цял свят, включително желаещите да мият чинии. В Бълга­рия е доста по-тесничко, има места наистина само за най-добрите. Дано и на Велика Британия да не й се налага да прокопса, както за жалост България, с кадри като Вас. Наисти­на сте си намерили добре мястото."

Обиден от думите на професора, младият юрист му пратил ново писмо, в което му поискал обезще­тение от 128,000 британски лири. Тогава професорът пък отговорил, че ако не получи извинение, със Златев „ще се срещнем пред съответните орга­ни".

Софийският университет излезе с официална позиция по случая със Зла­тин Златев.

„Г-н Златев се е явил 3 пъти на кандидатдокторантски изпит в Юридиче­ския факултет. Тъй като това се е случило в три различни години, изпитните комисии са били от различ­ни представители на Юри­дическия факултет. И трите пъти оценката, получена от г-н Златев, е била по-ниска от минимума, нео­бходим за класиране. Недоволен от резултата, г-н Златев е отправил до няколко колеги от Юридическия факултет писмо, в което изразява не­доволство от неуспешното си явяване. Провокиран от тона на писмото на г-н Зла­тев, проф. Русчев му е отго­ворил непремерено. Проф. Русчев, който е един от ав­торитетните преподавате­ли в СУ, е участвал в само една от изпитни комисии.

В публикацията се твър­ди, че впоследствие г-н Златев е приет за доктор­ант в университета в „Кеймбридж". Софийски­ят университет няма въз­можност да провери досто­верността на това твърде­ние, но от факсимилето се вижда единствено, че приложеният сертификат по­твърждава приемането на г-н Златев за подготвите­лен курс в университета."