Министърът на гражданството и имиграцията на Канада Крис Александър обяви, че федералният парламент възнамерява да въведе нови промени в законодателството, които да усложнят получаването на канадски паспорт. Това ще стане по време на настоящата сесия на парламента, която започна работа в понеделник. Подобни промени се правят за първи път от 25 години. По думите на министъра, срокът за предоставяне на заявка за получаване на гражданство на лицата, имащи право на постоянно пребиваване в Канада (permanent residence, PR), се увеличава на неопределено време. Същевременно самият период за разглеждане на заявката от федералните власти, който към момента е между 2 и 3 години, ще бъде съкратен. При сегашното законодателство молба за получаване на канадско гражданство могат да подават лица, които притежават PR и са живели в страната през три от последните четири години. ,,Нашето желание е този срок да се увеличи, така че лицата, които искат да станат канадци, преди това да имат повече време да се запознаят със страната и нейните закони", поясни г-н Александър. Министърът уточни, че Канада ще внесе в Закона за гражданството допълнителен член, който ще урежда случаите, в които определени лица ще се лишават от гражданство: изменници на родината, терористи и др. ,,Лишаването от гражданство ще се прилага при изключителни случаи", каза той.

Решението за тези промени било взето, след като федералните власти се запознали детайлно с терористичния акт на българското летище Сарафово край Бургас, поясни министърът. Канадец от ливански произход взе активно участие в подготовката и извършването там на нападение над израелски туристи.

Канада ще се заеме и с така наречените ,,детски паспорти". Това са случаите, когато бременна жена пристига в Канада, за да роди тук. В този случай детето получава гарантирано право на канадско гражданство при навършване на пълнолетие. Министър Александър подчерта, че в правителството все още не са взели окончателно решение как точно да се подходи в тези случаи - дали гарантираното гражданство да се обвърже с допълнителни изисквания и какви да са те. Той отбеляза, че при въвеждането на тази промяна ще се проведат консултации с провинциалните власти, тъй като при раждането на дете се прилага провинциалната система на здравеопазване.