След посрещането на най-голямата бежанска вълна в историята на България без никаква административна и оперативна подготовка на институциите, вицепремиерът Калина Константинова внесе за гласуване на обновен и детайлен оперативен план за временна закрила.

Още в първите дни на нашето управление бяхме поставени в ситуация, в която България започна да посреща невиждана по мащаб бежанска вълна. За съжаление, установихме, че съществуващият план отпреди години е неприложим. В същото време границите на България преминаваха десетки хиляди хора, бягащи от война, над 30% от които бяха деца. Въпреки трудностите, ние предоставихме 100% временна закрила на всеки, който я потърси. Заедно с екипа на Оперативната координационна група на практика изградихме един изцяло нов свят, за да се справим с толкова тежка ситуация, в която имаше всички предпоставки за тежка хуманитарна криза. Планът предвижда за кризисна ситуация да се приема, „когато в рамките на 24 часа повече от 500 чужденци, търсещи временна закрила, са преминали държавната граница“.  Като най-важна стъпка в създаването на Плана се смята включването на всички отговорни местни, централни и международни институции и ясното разпределение на техните задачи и ангажименти. Така например е предвидено активна роля да има новосъздаденият Съвет за развитие на гражданското общество. На Министерство на туризма се поверява задачата да разработва и администрира хуманитарните програми и при необходимост да настанява бежанци с временна закрила във ведомствени и други почивни бази и хотели. Новият план за временна закрила препоръчва при подобни кризи да бъде създаден Национален оперативен щаб към Министерския съвет, който да осъществява взаимодействието с представителя на Върховния комисар на ООН за бежанците, Европейската комисия, Българския червен кръст, Международната организация по миграция, както и други български и международни правителствени и неправителствени организации.