Стотици хиляди българи, живеещи зад граница, ще бъдат облекчени с издаване и подмяна на документи за сaмоличност. Въпрос на няколко месеца е Министерството на външните работи да пусне на интернет страницата си електронна платформа, чрез която емигрантите ще могат да подават заявление до МВР за преиздаване на паспорт или лична карта. Сега емигрантите са принудени да бият километри, за да стигнат до посолство или консулство, където могат да подадат заявление.
Министерството на външните работи вече приключва работата си по изпълнение на проект за внедряване на електронни услуги „Е-консулски услуги". Условието за използване на платформата е да притежават квалифициран електронен подпис, да имат вече издаден български личен документ през последните 59 месеца преди подаването на заявлението и да са им били снети необходимите биометрични данни. Заплащането на заявените услуги също ще става по електронен път.
Единственото затруднение за българите в чужбина може да се окаже електронният подпис. Универсалният електронен подпис (УЕП) е средство за електронна идентификация. Чрез УЕП се постига максимална защита на личната информация от последващи промени и се потвърждава съгласието със съдържанието на електронния документ. Всеки документ (договор, оферта, фактура), подписан с електронен подпис, притежава същата сила и валидност като при саморъчен подпис на хартия. За да подпишете електронен документ с УЕП, трябва да притежавате Удостоверение за универсален електронен подпис, технически носители (смарт карта и карточетец) и специален софтуер за управление на карти и за работа с електронни документи. Българският Закон за електронния документ изисква частният ключ на универсалните електронни подписи задължително да се генерира и съхранява върху сигурен носител, какъвто е смарт картата. Тя се свързва с компютър посредством карточетец. При издаването на Удостоверение за универсален електронен подпис вие ще получите двойка специални файлове, т. нар. частен и публичен ключ. Частният ключ се използва при създаването на електронния подпис. Публичният пък се използва за проверка на електронния подпис от получателя на електронния документ. Чрез публичния ключ се удостоверява, че документът е подписан именно от вас. Двата ключа ще бъдат записани на вашата смарт карта, която ще бъде защитена с ПИН код.
За да подпишете своя документ, се използва специална софтуерна програма. Софтуерът генерира специален „отпечатък" (контролен низ) на подписвания документ, като промяната на който и да е символ в документа води до различен отпечатък. Полученият отпечатък се кодира с вашия частен ключ и се превръща в официален електронен подпис.
Електронният подпис вече може да бъде издаден и дистанционно, така че не е нужно някой да пътува до България, за да се снабди с такъв. В България има няколко фирми, които са лицензирани за издаване на УЕП. Цената за година е между 24 и 48 лв. По-конкретен ценоразпис и още подробности по издаването на УЕП могат да бъдат намерени на адрес http://www.stampit.org/bg/page/803.