Прототип на бъдещи изкуствени очи на „Мокс“

Италианската изследователска компания „Мокс" се надява да превърне в реалност концепцията си „Очи", предвиждаща заместването на съществуващите човешки очи с триизмерно принтирани. Звучи като научна фантастика и в много отношения наистина е такава, но компанията вече е заложила и срок за представянето на технологията на пазара през януари 2027 година. При всички положения обаче идеята ни дава възможност да "надникнем" в едно бъдеще на подсилване на човешките способности.
„Очи" ще има три модела: EYE Heal, EYE Enhance и EYE Advance. Първата версия ще замества очните ябълки на хора с увредено зрение, докато втората и третата ще предлагат подобрения като специални филтри и безжична комуникация. И трите модела ще се изработват в различни форми и цвят на ретината. Производството на синтетичните очни ябълки ще е възможно благодарение на технологията на триизмерния печат с използване на биомастила, съдържащи различни видове клетки и тъкан, които автоматично ще се съчетават в един изкуствен орган. В момента проектът е само концепция, базираща се на предположения за развитието на технологиите в близко бъдеще.
Що се отнася до начина на присаждане на синтетичните очни ябълки, партньорът в „Мокс" и ръководител на дизайнерския отдел Филипо Назети казва, че естествените очи ще се отстраняват по хирургичен път и ще се заместват с изкуствените органи посредством органичен компонент. Той ще свързва мускулните нишки на синтетичните очи с оптичните нерви в мозъка и ще позволи лесно обновяване. „Мокс" се надява, че провокативният й проект EYE ще предизвика дискусия за бъдещето на добавяне на нови възможности и усъвършенстване на човешкото тяло чрез технологиите. „Смятаме, че той е предизвикателство към съвременните разбирания за естествено и синтетично", казва той, отбелязвайки, че технологиите носят както надежди, така и риск.