Испания прие закон, който улеснява смяната на пола в документите, пише The Guardian.

Законът дава право на 16-годишните

на желаещите да сменят пола, посочен в документите им за самоличност, само като подадат заявление по административен ред.Вече отпада изискването на медицински свидетелства за полова дисфория и доказателства за преминат двегодишен курс на лечение с хормони, както бе досега в случаите с пълнолетни граждани.Текстът бе приет от депутатите със 191 гласа срещу 60 и при 91 въздържали се.Освен това законът дава това право и на 14-16-годишните за смяна на пола при условие в процедурата да участват и законните им настойници, както и на децата от 12 до 14 години, ако получат "зелена светлина" от правосъдието. Промени няма да са достъпни за лица под 12-годишна възраст. 

Испания се присъединява

към няколкото държави, разрешаващи половата самоидентификация чрез просто подаване на молба, както е примерно в Дания, първата европейска страна, дала това право на транссексуалните през 2014 г."Днес правим гигантска крачка", коментира министърката на равенството Ирене Монтеро от "Подемос" закона, който по думите и "депатологизира" транссексуалните.