Министерството на икономиката е изготвило нов проект на Закон за събиране на вземанията срещу колекторските фирми. Това обяви ресорният министър Корнелия Нинова. Тя обясни, че е постигнато политическо съгласие да се сложи ред и правила в колекторските фирми.Оспорването на задължение към колекторска фирма автоматично ще прекратява вземането до окончателно съдебно решение. Колекторските фирми вече няма да имат право да начисляват собствени такси върху прехвърленото към тях задължение. Това ще сложи край на практиката дълг от няколко лева да се превърна в задължение от 400 лв. „Новият закон предвижда да се създаде регистър на колекторските фирми, като ще има изисквания към тях. Освен това се забраняват телефонни обаждания през нощта и тормоз на длъжника“, обясни Нинова. Тя уточни, че кредиторът, който прехвърля вземането, ще е длъжен писмено да уведоми длъжника, на кого го прехвърля. Глобата за колекторските фирми, които нарушават правилата, ще е между 10 000 и 50 000 лв. Те ще се налагат от Комисията за защита на потребителите.