На 7 февруари на територията, обслужвана от ОДМВР-София, е проведена специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност, ефективно опазване на обществения ред,  осигуряване на полицейско присъствие в уязвими райони и спазване на Закона за движение по пътищата. В акцията са участвали служители на ОДМВР-София и 11-те районни управления в състава й, екипи на жандармерията и представители на държавните контролни органи, съобщават от дирекцията. В хода на акцията от служители на РУ-Правец, КЗП, БАБХ и НАП са извършени съвместни проверки на търговски обекти, в резултат на които са установени следните нарушения на данъчното законодателство, на Закона за защита на потребителите и на наредбата за дейността на заложните къщи.

При инспекцията на железария са констатирани неиздаване на фискален бон при извършена контролна покупка и разлика в касовата наличност. Издадено е съобщение за предстоящо налагане на принудителна административна мярка „запечатване на обект“ със срок до 30 дни и издаване на три акта. В друг от проверените обекти – супермаркет, е установена нелоялна търговска практика от страна на търговеца към потребителите – хранителни продукти с отбелязани две цени на етикета. Обявените промоционални брошури са с невярна информация и подвеждат потребителя при закупуването на определената стока.

Съставен е акт.

В заведение за бърза закуска при извършена контролна покупка не е издаден фискален бон, констатирана е също и разлика в касовата наличност. Издадено е съобщение за предстоящо запечатване на обекта и издаване на два акта. В заложна къща е установено, че в информационното табло не са записани условията при предсрочно погасяване на залога/заема и липсват писмени уведомления от залогодателя до заемателите при просрочване на срока на залога/заема. Съставен е констативен протокол.