Сдружение „Тук-там" създаде фонд за стипендии, който ще подкрепя българи, които искат да продължат образованието си в чужд университет и след това да се върнат и работят за България. През 2016/2017 г. в пилотната фаза на проекта, наречен „Иди, учи и се върни" организацията ще даде две стипендии на обща стойност 10 хиляди лева за образователна степен магистър.

Организаторите вярват, че положителната промяна в България зависи от самите българи и може да се постигне чрез черпене на опит от чужбина. Освен финансовата подкрепа и възможността да получат образование в чуждестранен университет одобрените кандидати ще бъдат подкрепяни от „Тук-там" за бъдещото им професионално развитие, ще бъдат популяризирани сред контактите на организацията и ще станат част от общност на млади професионалисти с опит или образование зад граница.

Средствата за стипендията са събрани от индивидуални дарители, сред които са изпълнителни директори на някои от най-големите компании в България. Посолството на САЩ в София пък подкрепя финансово комуникационната кампания на фонда. Ако проектът бъде успешен в пилотната си фаза, организацията планира да увеличава броя на стипендиантите с всяко следващо издание.

Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина, имат професионален опит, свързан с желаната специалност, и са социално ангажирани чрез странични активности. По време на програмата си в чуждестранния университет стипендиантите ще информират „Тук-там" за хода на следването си. След завършването си ще могат да останат до 6 месеца в чужбина за стаж или работа по проект. След изтичането им ще трябва да се завърнат и да бъдат наети на работа в България за период от поне една година.

От 2008 година „Тук-там" създава и поддържа общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи българи с опит от цял свят, като организира проекти и събития със социална, образователна и професионална насоченост в България и чужбина.