Растежът на българската икономика ще се забави до 2,1% през 2022 г. и 3,1 на сто - през 2023 г. Това се посочва в пролетните икономически прогнози на Европейската комисия. При предишните прогнози, публикувани през февруари, ЕК залагаше на ръст на родния ни брутен вътрешен продукт от 3,7% за настоящата година и 3,9 на сто - за следващата. Високата инфлация е тласкана нагоре от цените на енергията и суровините, като се очаква повишаването на потребителските цени да достигне 11,9% през настоящата година, след което да намалее до 5 на сто през 2023 г. Февруарската прогноза бе далеч по оптимистична за България. Тя предвиждаше инфлация от 6.3 на сто и забавяне на ценовия ръст до 3.9% през 2023 г. През 2022 г. ценовият натиск и свързаният с него процес на корекция на цените се очаква да натежат върху потреблението на домакинствата, докато повишената несигурност пред бизнес средата да повлияе негативно на частните инвестиции. Очаква се ефектът от постепенното премахване на повечето мерки, свързани с подпомагане на засегнати от пандемията от коронавирус и нейните последствия обществени групи, да бъде частично компенсиран от мерките, въведени в отговор на високите цени на енергията, помощта за хората, които бягат от войната в Украйна и актуализации на пенсиите. През 2022 г. се очаква растежът на БВП да се забави до 2,1 процента, поради по-бавното нарастване на вътрешното и външното търсене. Като се има предвид високата енергийна интензивност на икономиката ни, фирмите,  изправени пред тенденцията за високи цени на енергията и суровините, се очаква да отговорят на шока, предизвикан от нарастващите им разходи, като ограничат растежа на номиналните заплати на своите служители и отлагат решения за наемане на работна сила и инвестиции. Като цяло се очаква реакцията на бизнеса да доведе до по-ниска инвестиционна активност, според икономическите прогнози. По-ниските равнища на частни инвестиции се прогнозира да бъдат напълно компенсирани от публични инвестиции, подкрепени от фондовете на Механизма за възстановяване и устойчивост, припомня Еврокомисията. Очаква се ръстът на частното потребление да се забави значително до 2,8 процента през тази година и леко да се увеличи до 3 процента през следващата година. Забавянето на потребителските разходи през 2022 г. е свързано с очакваните резки увеличения на цените, които се предполага, че ще подкопаят реалния разполагаем доход на домакинствата. Агресивната война на Русия срещу Украйна и последвалите санкции срещу руската икономика поставят допълнителни предизвикателства пред производствения сектор на България, предупреждават експертите от ЕК. Директната експозиция на износа на български стоки към Русия и Украйна е относително ограничена - 1,3 процента за всяка от двете страни през 2021 година, припомня Еврокомисията. Въпреки това, цялостният негативен ефект на войната върху външното търсене се предвижда да ограничи динамиката на износа. Прекратяването на доставките на природен газ за България от страна на "Газпром" в края на април се очаква да бъде компенсирано чрез алтернативни източници, което ще доведе до еднократно увеличение на цените на газа, пише в доклада. През 2023 г. се очаква растежът на БВП да се ускори, подкрепен от засилените публични инвестиции, финансирани от Механизма за възстановяване и устойчивост, и подобрената перспектива пред външно търсене. Очаква се да се увеличи търсенето на стоки, услуги и настаняване. Съотношението на държавния дълг на България се предполага да нарасне незначително до 25,3 процента от БВП през 2022 г. и с ново увеличение до 25,6 процента през 2023 г. поради очакваните постоянни дефицити, завършват прогнозата си експертите на ЕК.