Централната избирателна комисия е внесла в деловодството на Върховния административен съд две жалби от политически сили, регистрирани за вота на 14 ноември във връзка със снощното решение да бъдат преброени 100% от разписките от машинния вот, съобшават от пресцентъра на съда. След проверка е било установено, че в преписките липсва препис от протокола от заседанието на ЦИК, проведено късно снощи. „Липсващият документ също е бил входиран“, съобщават от ВАС. Веднага след отстраняване на непълнотата ВАС е образувал и насрочил дела по жалбите. Те ще бъдат разгледани в открито съдебно заседание в 15:00 ч. в понеделник, 15 ноември.

Съгласно Изборният кодекс Върховният административен съд трябва да се произнесе по тях в тридневен срок от постъпването на жалбите.