Местната власт е един от стожерите на всяко демократично общество.

Ефективното решаване на проблемите на хората е невъзможно да се случи без ефективно местно самоуправление.

Това каза служебният премиер Гълъб Донев на XXXVI Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Донев подчерта, че още с встъпването в длъжност на предходното служебно правителство, първата среща е била именно с НСОРБ.

Той заяви, че наред с ограниченията, с които действа служебният кабинет, той не е подвластен от политическите пристрастия, а напротив, работи и ще продължава да работи с всички от местната власт.

"Няма съмнение, че местните власти ще се справят с предизвикателствата по подготовката и провеждането на предстоящите предсрочни избори", обяви Донев.