София е сред 50-те града в Европа, изправени пред висок риск от недостиг на вода до 2050 г., сочи нов анализ на Световния фонд за дивата природа (WWF). Според изследването 17% от хората на Стария континент, както и 13% от неговия БВП могат да бъдат изправени пред високи до екстремни рискове от недостиг на вода до средата на века. "Данните съществуват в нашето полезрение от доста време, но сега ситуацията с голямата суша и горещата вълна, която обхвана Европа, засилиха интереса към моделите, които показват как може да се развие проблемът в близко бъдеще – коментира пред Радио София Стоян Михов, ръководител на програма "Води" , WWF. – Сушавите години стават все по-чести."

По думите на специалиста, в основата на проблема е глобалното затопляне, а за да се повлияе благоприятно над климата е нужна сериозна и дългосрочна ангажираност на всички държави. "На национално ниво е важно да има добра правителствена програма за устойчивото използване на водите – не само като количество, но и относно опазване на качеството им", отбеляза още Стоян Михов. Според него за предприемането на мерки трябва да се вземат предвид особеностите на всяка една река, на всяка държава. За България първостепенна задача трябва да бъде предотвратяването на загуба на вода във ВиК мрежата.