От миналия октомври много хора посветиха време и ресурси, за да помогнат за организирането на лагери за бежанци, идващи от страни като Сирия в различни градове в цяла Европа. Ървин Бауер е основател на дизайнерско студио във Виена и смята, че гражданското общество се е задействало. Бауер допълва, че тъй като дизайнерите са част от това общество, те трябва също да работят в името на неговото благоденствие. Именно поради това той се свързва с Червения кръст - неправителствената организация, която се занимава с организирането на лагери за бежанци във Виена, за да разбере как екип от дизайнери може да бъде от помощ.

Много от преводачите в лагерите са студенти, които след лятната ваканция се завръщат към учебния процес. Така администрацията и бежанците остават заедно, като масовият начин на комуникация са нарисуваните знаци по стените. Отсъствието на общ език, на който да комуникират, поставя преграда между тях. Дори нарисуваните знаци са трудни за разбиране от част от бежанците. Именно тук идва ролята на екипа на Бауер. Те решават, че най-доброто решение на проблема е разработването на група от знаци, които да са разбираеми за всеки.

Този език, съставен от пиктограми, представлява основополагащи изображения: медицински услуги, тоалетни, храна... Като начало първата партида от знаци е пусната в действие и екипът на Бауер очаква обратна връзка от преводачите и бежанците. Тя ще им послужи за разработването на нови версии. Пиктограмният език, резултат от тази колаборация, представлява адаптирана група от изображения, която може лесно да бъде разчетена от бежанците. Системата от пиктограми показва уважение и използва символика, която отразява културата на хората както на приемащата страна, така и на бежанците.

Идеален пример е първият знак на дизайнерите, който включва червен кръст - символ, познат за западната култура, и полумесец -  символ, добре известен в арабските страни. Първоначално дизайнерите поставят арабския символ отляво на кръста - позицията, която на Запад се възприема като „първа", т.е. ръководеща. Не след дълго преводач им обръща внимание, че в арабските страни се чете отдясно наляво. Това променя позицията на символа. По този начин се получава знак, който може да се разчете от всяка култура и изразява уважение към всяка една от тях. Към днешна дата Бауер е предоставил за свободно ползване всички модели.

Системата все още се адаптира и продължава да еволюира в рамките на настоящата работа на дизайнери и организации. За Бауер проектът е от голямо значение и той се надява да подпомогне разрешаването на кризата с бежанците, подобрявайки комуникацията в лагерите.