Безсрочно удължаване на програмата за подслон и подпомагане на бежанците от Украйна със статут на временна закрила, предлагат от "Демократична България" в свое проекторешение, внесено в НС, съобщи Offnews.bg. Вносителите настояват временната закрила да продължи до отпадане на необходимостта от такава помощ. Правителствената програма за настаняване на бежанци от Украйна изтече на 31 октомври и бе удължена до средата на ноември. Предвижда се бежанците отново да бъдат настанени в държавни бази, но вече има и десетки недоволни и протести на Слънчев бряг. От ДБ апелират за намирането на трайно решение. Внесеното от тях проекторешение задължава Министерския съвет да отчете изпълнението на досегашната програма, да подготви разчети с необходимите средства за продължаването ѝ и да предприеме мерки за интеграцията на разселените украинци, включително чрез стратегия за осигуряване на достъп до социални, здравни и образователни услуги.

"С настъпващия зимен период е недопустимо да се поставя под съмнение ангажираността на България към грижата за украинските граждани, бягащи от война, още повече че става въпрос за представители на най-уязвимите групи - жени, майки с деца, възрастни хора", пише в мотивите на вносителите. ДБ подчертават, че краят на войната в Украйна и последиците от нея не могат да бъдат предвидени, което налага и продължаването на програмата за подпомагане на украинските бежанци, без да ѝ се поставя срок. В края на зимата правителството трябва да даде оценка и анализ на програмата и нуждата от адаптиране, става ясно още от внесения в деловодството на парламента текст.