Централната избирателна комисия (ЦИК) определи условията за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Те са посочени в решение на избирателната комисия от 25 август. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък.

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция, се казва в решенията.

Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.