Цената на златото се очаква да нарасне до рекордни нива от над 2000 долара за тройунция през тази година, макар и с малки сътресения, на фона на забавяне в темпа на повишаване на лихвите в САЩ и евентуалното прекратяване на процеса по затягане на паричната политика, смятат анализатори, цитирани от Reuters. Спот цената на благородния метал надхвърли ниво от 1900 долара за тройунция, нараствайки с около 18% спрямо началото на ноември, след като инфлационният натиск в САЩ започна да намалява, провокирайки пазарите да очакват смекчаване на агресивната парична политика на Федералния резерв. През миналата година

цената на златото беше подтисната

хеджират срещу инфлацията