С много песни, традиционни български танци и слънчево настроение родното училище в Лос Анджелис, което носи името на светите братя Кирил и Методий, отбеляза патронния си празник и деня на славянската писменост в неделя. "Беше подготвена богата празнична програма, участваха ученици както от нашето училище, така и други деца. Смятаме, че това е начин да приобщим всички деца и да припомним българското. То трябва да остане живо", разказа директорката на училището Живка Костова.

Училището съществува от 3 години и не пропуска да отбележи своя празник. В тазгодишния концерт взеха участие фолклорната група "Бъдничета" и танцовите състави "Усмивки", "Хоротропци" и "Хоп-троп". В школото се обучават 32 деца, като повечето от тях взеха участие в празничния концерт. "Нашите деца бяха около 30, след това се присъединиха други 15-на, които не учат при нас", каза още Костова.

Тържеството завърши с традиционно българско хоро като всички участници, ръководители на състави, гости и родители се хванаха ръка за ръка под ритмите на българската песен "Бяла роза".

По случай деня на светите братя Кирил и Методий и деня на майката българското училище „Христо Ботев" в Ню Йорк организира за втора поредна година ден на отворените врати.

Класните стаи бяха отворени за всички гости и родители през целия ден, които видяха как протичат редовните учебни часове по български език и литература, роден край, човек и общество, история на България и всички извънкласни дейности към училището.

С празнично украсена маса представители на Родителския съвет към училището посрещаха посетителите и им предоставяха рекламно-информационни материали, наред с информация за дневния график и разпределение на преподавателите. Бяха насрочени две срещи, на които гостите можеха да получат повече информация за историята, статута, начина на функциониране на училището и за всички предлагани учебни и извънкласни дейности. Гостите с интерес наблюдаваха занятията, а някои от тях коментираха колко много те самите са си припомнили или научили само в рамките на един посетен учебен час.

От новата учебна година предстои и откриване на езикова група за деца от 3 до 5 години.